2020 03 23

Ukmergės krašto žydų atminimui

Lietuvos žydų visuomenė, kuri yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų, reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos. Lietuvos Respublikos Seimas siekdamas puoselėti ir saugoti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį, ir rūpindamasis jos įamžinimu ir tęstinumu 2020 metus paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. 

Ta proga siūlome skaitytojui susipažinti su leidiniais, kuriuose galima rasti informacijos ne tik apie Lietuvos, bet ir apie Ukmergės krašto žydus, jų kultūrą, tradicijas, žymius žmones. Visus leidinius galima rasti Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje.

Skaityti daugiau...
2020 03 18

Vyriausioji Lietuvos žiniuonė

Šiais metais sukanka 100 metų, kai gimė habilituota biologijos mokslų daktarė E. Šimkūnaitė, todėl Seimas 2020-uosius paskelbė Eugenijos Šimkūnaitės metais. 

Žmonės daktarę meiliai vadindavo “Lietuvos žiniuone”. Pagal tokį pavadinimą Lietuvos kino studijoje režisierius H. Šablevičius sukūrė dokumentinį filmą, kurį demonstravo kino teatruose.

Skaityti daugiau...
2019 11 26

Atminties erdvės ir ženklai Ukmergėje

Į svetainę

Ukmergė gali didžiuotis turinti nemažai žmonių, nusipelniusių savo tautai ir kultūrai, palikusių indėlį savajam miestui ir jo gyventojams. Šiandien šių žymių asmenybių atminimas dažnai pagerbiamas memorialinėmis bei paminklinėmis lentomis. Vis tik įrengus tokius atminties ženklus, ne mažiau svarbu pasirūpinti informacijos apie juos žinomumu bei sklaida. Kadangi vienoje vietoje niekur nėra informacijos apie šiuos žymius kraštiečius, šioje virtualioje parodoje pateikta svarbiausia informacija apie tas asmenybes, kurių atminimas pažymėtas Ukmergės miesto erdvėse. 

Skaityti daugiau...
2019 09 12

Prezidentas Antanas Smetona: „Kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“

Antanas Smetona  jo visuomeninė kultūrinė ir politinė veikla2019-aisiais sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės prezidentu. Antanas Smetona – garsus tautinio atgimimo veikėjas, vienas svarbiausių nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pirmasis ir paskutinysis jos prezidentas, talentingas publicistas, puikus stilistas, filosofas, pedagogas. A. Smetona aktyviai užsiėmė ne tik politine, bet ir leidybine bei kultūrine-šviečiamąja veikla: redagavo tokius leidinius kaip „Viltis“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“, „Lietuvos balsas“, „Tautos vairas“ ir kitus. Taip pat jis dalyvavo mokslo plėtroje, yra paskelbęs originalių bei verstinių filosofijos ir kitų mokslų darbų. 1923-1927 metais Lietuvos universitete A. Smetona dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką.

Skaityti daugiau...
2018 02 21

Šimtas Ukmergės krašto datų

Paroda atskleidžia svarbiausius Ukmergės krašto įvykius, jų reikšmę miesto ir miestiečių gyvenime. Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį svarbu prisiminti visus reikšmingus krašto istorijai įvykius ir žmones, nes be jų indėlio į istoriją šiandien miestas atrodytų visai kitaip. Rengiant parodą rinkti svarbiausi Ukmergės krašto įvykiai nuo pat miesto įsikūrimo, paminėti nusipelnę žmonės, pabrėžti jų nuopelnai. Parodoje panaudotos Ukmergės kraštotyros muziejaus, Ukmergės kultūros centro bei Vlado Šlaito viešosios bibliotekos archyvų nuotraukos, rengiant medžiagą remtasi įvairiais šaltiniais, kurie geriausiai atskleidžia krašto istoriją. Kiekvieno miesto istorija – dalis Lietuvos istorijos, todėl tai itin svarbu Nepriklausomybės minėjimo kontekste.