2015 02 20

Aukštaičių lyrikas

Paroda, skirta Antano Miškinio 110-osioms gimimo metinėms.

2015 02 11

Mano dienos tyliai tūno tūkstančiu spalvų apjuostos

Dokumentų paroda „Mano dienos tyliai tūno tūkstančiu spalvų apjuostos...“: poetui Romui Railai - 55.

2015 01 21

„Giesmininko kelias“

Spaudinių paroda „Giesmininko kelias“, skirta Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms atminti.

2015 01 21

„Lietuva – ir lemtis, ir svaja...“

„Lietuva – ir lemtis, ir svaja...“, skirta Vyčio apygardos partizanų vado Juozo Krikštaponio žūties 70-osioms metinėms.

2015 01 16

„Pasakų stebuklo beieškant...“

Dokumentų paroda „Pasakų stebuklo beieškant...“: tautosakininkei Bronislavai Kerbelytei -80.