2015 05 13

Spaudinių paroda Henrikui Radauskui

Spaudinių paroda Henrikui Radauskui

2015 05 08

Velykoms skirta dokumentų paroda

Velykoms skirta dokumentų paroda

2015 02 20

"Man rūpėjo kiti vaidinimai, kitos gėlės, kiti paveikslai..."

Paroda skirta Vytauto Bložės 85-mečiui.

2015 02 20

Aukštaičių lyrikas

Paroda, skirta Antano Miškinio 110-osioms gimimo metinėms.

2015 02 11

Mano dienos tyliai tūno tūkstančiu spalvų apjuostos

Dokumentų paroda „Mano dienos tyliai tūno tūkstančiu spalvų apjuostos...“: poetui Romui Railai - 55.