"Ledinis pragaras"

2014 11 23

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininko, atsargos majoro, mūsų kraštiečio Antano Buroko dėka į Ukmergę atvežta ir Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje pristatyta dokumentų ir vaizdų paroda „Ledinis pragaras“, arba  Sovietų Sąjungos ir Suomijos Žiemos karas (1939 lapkričio 30 d. – 1940 kovo 13 d).


   Karų istorijoje prieš 75 metus Suomijos sniegynuose vykusį Žiemos karą gaubia ypatinga aura. Jį sunku su kuo nors palyginti. Yra buvę, kad maža kariuomenė laimi mūšį prieš daugsyk gausesnį priešą. Bet kažin ar dar yra pavyzdžių, kad nedidelė tauta, skaičiuojanti savo gyventojus mažiau nei ją užpuolusi kariuomenė, ištisus mėnesius pati viena gintųsi žūtbūtiniuose mūšiuose ir liktų nenugalėta. Todėl ir prisimename Suomijos – Sovietų Sąjungos karą, kai suomiai parodė, kokia jėga yra tautos vienybė, ryžtas ginti laisvę ir savo žemę, ištvermė, pasiaukojimas, sumanumas ir narsa karo lauke.
  
1939 metų lapkričio 30 d. sovietų lėktuvai bombardavo Helsinkį, net 27 jų divizijos įsiveržė į Suomiją per visą 1000 km sieną įvairiose vietose nuo Karelijos sąsmaukos iki Arkties vandenyno. Sovietų 7-osios armijos vadas K. Mereckovas viešai skelbė, kad Suomijai užimti prireiks mažiau nei dviejų savaičių. Išėjo kitaip. Neužteko nei 105 karo savaičių, nei 200 tūkst. raudonarmiečių gyvybių užimti bent dešimtadaliui Suomijos.
  
Apie Žiemos karo eigą pasakojama parodos ekspozicijoje. Pirmą kartą ši paroda buvo eksponuota Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, pažymint Suomijos valstybės 90 metų sukaktį.
  
Pagrindinę šios parodos eksponatų dalį į Lietuvą atvežė geras jos bičiulis Suomijoje Kari Laurla. Parodoje eksponuojami Žiemos karo žemėlapiai, nuotraukos, tų metų periodinių leidinių kopijos, karių apdovanojimo nuotraukos, pateikiama informacija iš įvairių sovietinių ir dabartinės Rusijos šaltinių.