2020 08 04

Ukmergės krašto papročiai ir apeigos

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos fonduose gausu publikuotų ir rankraštinių darbų apie šio krašto žmonių tradicijas, papročius, kalendorines bei religines šventes. Norint šią informaciją skleisti ir pristatyti visuomenei, parengta ši virtuali paroda, kurioje galima sužinoti apie mūsų krašto šventes, įvairius gyvenimo ciklo įvykius, jų paplitimą vienoje ar kitoje vietovėje, šios tematikos leidinius. Taigi, kviečiame į pažintį su krašto papročiais, tradicijomis ir apeigomis.  

Skaityti daugiau...
2020 05 14

Ukmergė grožinėje literatūroje

Ukmergei yra skirta gana daug įvairaus pobūdžio grožinių kūrinių, šis miestas minimas romanuose, pjesėse, apie Ukmergę sudėta daugybė gražių eilių... O kadangi atskiro rinkinio, kuriame būtų sudėti  Ukmergei skirti rašytojų, poetų, rajono literatų kūriniai, nėra išleista, kviečiame apsilankyti šioje virtualioje parodoje, kurioje pateikta dalelė kūrinių, kurie skirti Ukmergei arba apie Ukmergę...

Skaityti daugiau...
2020 04 24

Žvilgsnis į Henriko Radausko poeziją

Henrikas Radauskas (1910 - 1970 m.) - vienas žymiausių lietuvių poetų modernistų, kurio kūryba yra nutolusi nuo prieškario neoromantikų lyrikos.

Skaityti daugiau...
2020 04 03

Vienintelė laimė gyvenime - nuolatinis veržimasis į priekį

Šiais metais sukanka 180 metų, kai gimė Emilis Zola (1840 m. balandžio 2 d. Paryžiuje) - prancūzų rašytojas ir kritikas, natūralizmo krypties literatūroje pradininkas.

Emilis Zola - prancūzų rašytojas ir kritikas, Natūralizmo krypties literatūroje pradininkas, taip pat svarbi Prancūzijos politinio liberalizavimo figūra. Būdamas iškiliausias natūralizmo atstovas ir teoretikas, E. Zola darė įtaką jaunesniajai rašytojų kartai.  Su mokslininko kruopštumu E. Zola vaizdavo antrosios imperijos realybę, rašydamas kruopščiai nagrinėdavosi faktus, bendraudavo su aprašomos srities specialistais. Didžiausią dėmesį rašytojas skyrė veikėjų vaizdavimui, jo veikėjai turėdavo kovoti už savo būvį. Kūriniuose ryškus dėmesys socialinėms problemoms.

Skaityti daugiau...
2020 03 27

Neišsenkanti kūryba

Stanislovo Survilos medžio darbų paroda, skirta Tautodailės metams. 

Skaityti daugiau...