2014 10 02

Ruduo nuraškė vasarą...

Rasa Griškevičienė

Ši Vlado Šlaito eilėraščio „Baltasis nerimas“ eilutė tapo piešinių parodos jo kūrybos motyvais pavadinimu, simboliškai pakvietusiu į Antano Smetonos gimnazijoje prasidėjusią poeto gimtadieniui skirtą šventę – Vlado Šlaito skaitymus.

Skaityti daugiau...
2014 10 02

Siesikų bibliotekai – 75

Rima Vilčinskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Siesikų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Biblioteka – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas. Knygos – tai minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą.
                                                                                          Frankas Bekonas
 

Skaityti daugiau...
2014 08 08

„Esu laiminga, galėdama padėti Lietuvai“

Rasa Griškevičienė

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje apsilankė viešnia iš Čikagos – žinoma mecenatė, Amerikos lietuvė, JAV savanorių organizacijos „Lithuanian Mercy Lift (LML) steigėja ir ilgametė jos prezidentė Pranė Šlutienė. Pasitelkusi savo bičiulį, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ vadovą, Vytautą Versecką, viešnia atgabeno į Ukmergę fotografijų parodą, skirtą minėtosios organizacijos veiklos 20-mečiui.

Skaityti daugiau...
2014 08 04

Dalia Bobelienė: „Dovanoju gimtinės bibliotekai...“

Rasa Griškevičienė
   
Rugsėjo 30 dieną sukaks metai, kai tauta į paskutinę kelionę palydėjo žinomą Lietuvos bei išeivijos politinį veikėją, buvusį Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininką, vyriausiąjį Lietuvos parlamento narį, gydytoją Kazį Bobelį, už nuopelnus Lietuvai ir Amerikai pelniusį Šv. Grigaliau Didžiojo, Švedijos Karaliaus, Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinus, Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didįjį kryžių bei kitus apdovanojimus.

Skaityti daugiau...
2014 07 28

Skaitymo malonumai Dainavos bibliotekoje

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
vyresnioji bibliotekininkė

Liepos mėnuo Dainavos bibliotekoje labai darbingas ir smagus. Biblioteka vykdo Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą skaitymo skatinimo projektą „Kelionė į neatrastą pasakų šalį“.

Skaityti daugiau...