2019 08 08

Želvoje skambėjo poezija

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį vykusios Želvos kraštiečių šventės metu krašto gyventojai ir svečiai galėjo džiaugtis skambančia muzika bei poezija. Želvos girinkijos lauko aikštelėje vyko Poezijos ir muzikos popietė, kurios metu buvo apdovanoti gražiausių eilėraščių apie šį kraštą autoriai.

Skaityti daugiau...
2019 08 07

„Kūriau Dievo garbei ir Tėvynei Lietuvai“

„Asmenybę visiškai pažinti įmanoma tik suvokiant jos darbų poveikį laikotarpiui, kuriame ji ir jos tauta gyveno. Todėl kyla klausimas, ar asmenybė prisitaikė prie savo meto, ar priešingai – jam oponavo, ruošė dirvą kitokiems laikams? Šitaip mąstome ir kalbėdami apie kilnią Prano Sližio asmenybę, vertindami Maestro kaip vargonininką, kaip lietuvių liaudies dainų harmonizuotoją, bažnytinės ar kitokios muzikos kūrėją, daugiametį Vilniaus universiteto akademinio choro vadovą, jaunimo tautinės, patriotinės sąmonės ugdytoją, dainų švenčių vyriausiąjį dirigentą, vieną iš studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“ tradicijos kūrėjų, mezgusį dvasinį Baltijos tautų ryšį nelaisvės metais ir šitaip jas stiprinusį. Neatsitiktinai kompozitorius J. Juzeliūnas P. Sližį  pavadino  „bažnytinės muzikos ir chorinės kultūros kareiviu“. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau pasakyta, manau, nesuklysiu pavadindamas P. Sližį ištikimu Lietuvos kareiviu, kuriam muzika ir daina buvo Dievo duoti dvasios ginklai, kuriais jis stengėsi išsaugoti lietuvių tautos tapatumą, ugdė jaunimo tautinę patriotinę sąmonę, palaikė Lietuvos žmonių santarvės dvasią“.

Skaityti daugiau...
2019 08 05

„Šventupiukų“ stovykloje – pažintis su amatais

Genė Vaitkūnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Šventupės kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Jau antri metai Šventupės biblioteka ir kultūros skyriaus darbuotoja Birutė Gelumbeckienė organizuoja neformaliąją vaikų vasaros stovyklą „Šventupiukai“, skirtą vaikų užimtumui vasarą, atvykusių atostogauti vaikų integracijai, susipažinimui su kaimo aplinka.

Skaityti daugiau...
2019 07 31

Dainavos krašto vietovardžiai: buvę, išlikę, nykstantys...

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Dainavos gyvenvietė pastatyta 1965 – 1969 metais. Sovietiniais laikais tai buvo pirmoji respublikoje eksperimentinė miesto tipo gyvenvietė kaime, kuria  didžiavosi to laikmečio žemės ūkio reformų iniciatoriai. Dainava buvo  Leonpolio paukštininkystės tarybinio  ūkio centras. 1979 m. prie gyvenvietės buvo prijungti Algirdų ir Dimšiškių kaimai.

Skaityti daugiau...
2019 07 30

Atsiminimuose – devynių dešimtmečių kelias

Kauno technologijos universiteto profesorius emeritas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas Romualdas Baltrušis pakviestas visada stengiasi sugrįžti į gimtąją Ukmergę.

Skaityti daugiau...