2014 03 20

Knygnešio diena Taujėnuose

Gražina Žukauskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Taujėnų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Kiekvieną pavasarį, kovo 16 dieną, pagerbiami mūsų tautos didvyriai – knygnešiai. Šią dieną gimė tuomet nelegalių knygų platinimo tinklą sukūręs knygnešys ir publicistas Jurgis Bielinis. Jis žinomas kaip  prisidėjęs prie „Varpo“ ir „Aušros“ leidybos. Tai du didžiausią įtaką lietuvybės išsaugojimui turėję to meto lietuviški leidiniai.

Skaityti daugiau...
2014 03 20

Kovo 11-oji Seime

Rasa Vasiliauskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Sližių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Sližių kaimo bendruomenės aktyvas nusprendė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 24-ąsias metines paminėti išskirtinai – ekskursija į Lietuvos Respublikos Seimą.

Skaityti daugiau...
2014 03 20

Taip mes šventėme Kovo 11- ąją

Regina Zimblienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Petronių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė


Linksmai ir spalvingai Petronių biblioteka kartu su Siesikų gimnazijos Petronių pradinio ugdymo skyriaus mokiniais ir mokytojomis paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventė prasidėjo mokykloje trispalvių balionų pūtimu.

Skaityti daugiau...
2014 03 20

Džiaugiamės atgimusia Lietuva

Daiva Misiukienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Lėno kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Kovo 11 – tai diena, kai daugelio mūsų širdis užplūsta džiaugsmas, tai diena, kai po ilgų kovų buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Laisvei išlaikyti būtinos visų mūsų pastangos, ją reikia kurti, puoselėti ir saugoti.

Skaityti daugiau...
2014 03 19

Gyvenimas ne plunksna – meile rašytas...

Rasa Griškevičienė

   „Tu pažvelk į akis - / Aš kalbėsiu eilėm, / O jos tau pasakys / Tai, kas rūpi abiem. / Mano žodžių lietus / Tavo sielą nuplaus, / „Ar grąžinsi metus?“- / Netikėtai paklaus... / Prisiglausiu arčiau - /Meilės balsas kuždės: / „Metai bėga, tačiau / Nepaliečia širdies...“

Skaityti daugiau...