Kraštotyros seminaras bibliotekininkams

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtas seminaras „Kraštotyros informacijos sklaida“,  kurio metu kraštotyrininkai iš Vilniaus ir Alytaus apskričių mokėsi, diskutavo apie kraštotyros darbo svarbą, aktualumą bei tendencijas bibliotekose. Jau nuo 2008 metų Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, kaip ir kiti kolegos  Vilniaus apskrityje, dalyvauja regioniniame projekte, kuris skirtas kraštotyros informacijos sklaidai, kuriant ir nuolat pildant kraštotyros interneto svetainę „Vilnijos vartai“. Remdamasi gerąja patirtimi, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 2016 metais sukūrė ir Alytaus apskričiai skirtą svetainę „Dainavos kraštas“, kurioje siekiama į vieną vietą surinkti informaciją apie apskritį, šio krašto istoriją, kultūrą, žymius žmones. Taigi šiuo metu projektas apima Vilniaus bei Alytaus apskritis ir yra aktualus šių regionų gyventojams bei svečiams.

Skaityti daugiau...

Edukacija Dainavos vaikams „Joninių tradicijos ir papročiai“

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Drąsutė Kaselienė
Ukmergės kultūros centro
Dainavos skyriaus renginių organizatorė

Jau tapo tradicija prieš Jonines surengti edukaciją vaikams, norint juos supažindinti su Joninių tradicijomis ir papročiais. Su Dainavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centro vaikais leidomės į pažintinę kelionę gyvenvietės parkais, pievomis ir laukais. Kasdien matome žolynus, medžius, viskas atrodo pažįstama ir įprasta, bet iš tiesų,  mes žinome labai mažai apie mus supančią gamtą. Ji mums duoda tiek daug. Tik reikia mokėti pasiimti ir neužmiršti jos saugoti.

Skaityti daugiau...

Paroda Deltuvos kraštui ir jo žmonėms

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Deltuvos miestelis šiais metais mini itin solidų 800 metų savojo vardo paminėjimo jubiliejų. Deltuvos miestelis yra Deltuvos žemės dalis, pirmą kartą paminėta 1219 m. Lietuvos sutartyje su Haličo–Voluine. XI–XIII a. minima Deltuvos žemė, kuri apėmė dabartines Deltuvos, Ukmergės, Kavarsko, Anykščių, Kurklių, Utenos, Molėtų, Dubingių, Giedraičių, Videniškių, Balninkų, Šešuolių apylinkes. Skirtingais laikotarpiais Deltuvą valdė įvairūs didikai bei dvarininkai.

Skaityti daugiau...

Dovana Lyduokių bibliotekai – 56 knygos

Rasa Griškevičienė

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinio skaitytojai įgijo dosnią rėmėją, iš kurios jau antrąjį kartą sulaukė ne kalėdinių, o gausių vidurvasario dovanų. Rašytoja Rasa Aškinytė, kritikų ir skaitytojų laikoma viena įdomiausių šiuolaikinių literatūros kūrėjų Lietuvoje, padovanojo Lyduokių bibliotekai gerą pusšimtį naujų knygų. Ji studijavo istoriją, turi filosofijos magistro laipsnį, dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje. Rašytoja įsitikinusi, kad tiek istorijos, tiek filosofijos išsilavinimas aiškiai atsispindi jos knygose, nes nuo to sunku pabėgti. Parašiusi romanus „Rūko nesugadinti“, „Lengviausias“,  „Žmogus, kuriam nieko nereikėjo“ (pripažintas geriausia 2014 m. knyga suaugusiems, išverstas į anglų kalbą), „Glesum“ (2017 m. pelnęs literatūrinę J. Paukštelio premiją), „Istorija kaip upė“, knygą vaikams „Beveik varlės“. Filosofijos ir etikos vadovėlių vaikams autorė.

Skaityti daugiau...

Ištark, išgirsk, išsaugok...

Rima Vilčinskienė                                   
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos                   
Siesikų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Birželio 14-oji. Gedulo ir vilties diena. Sugriauta jaunystė ir sujauktas gyvenimas, žmonių kančios, netektys, mirtys, nepritekliai, ateitis be perspektyvos ir svajonių... Ar nebuvus tremtyje galima suprasti tą jausmą, kuris kyla suvokus, kad Tėvynė ir gimtieji namai atimti visam gyvenimui? Kad vietoj nuostabaus gegužio, alyvų žydėjimo, pavasario svaigulio – svetima, beveik be žalumos amžino įšalo žemė.

Skaityti daugiau...