Su duonos ir gintaro vardu...

2014 02 21

Danguolė Gabinaitienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Želvos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Vasario 16-ąją, Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną, Želvos kultūros darbuotojai pakvietė miestelio gyventojus į įspūdingą susitikimą su tautos istorija, poezija, muzika, medžio skulptūra.


Šia proga miestelio bibliotekoje buvo surengtos dvi parodos. Vienoje iš jų buvo eksponuojami Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo akto signatarų  portretai bei įvairūs dokumentai, pasakojantys apie Vasario 16-osios reikšmę ir prasmę, dėl jos kovojusius mūsų tautiečius. O antrojoje ekspozicijoje lankytojai išvydo Želvos vidurinės mokyklos 3 klasės moksleivių piešinius. Mokytojos Jolantos Butkienės vadovaujami jaunieji autoriai darbelių parodoje, pavadintoje ,,Gintarėlį Tau nešu ant delno‘‘ piešė savo gimtinę, džiaugėsi jos gamtos spalvomis, dalijosi savo svajonėmis. Kadangi tą pačią dieną Želvos kultūros namuose vyko šventinis koncertas, džiugu, kad nemažas būrys šventės dalyvių aplankė ir parodas bibliotekoje.

Želviškius šventinėmis dienomis džiugino dar viena paroda, surengta kultūros namuose. Tai buvo skulptoriaus Valentino Butkaus  medžio drožinių ekspozicija „Šventoji duona“, sulaukusi itin gražių atsiliepimų. Kaip ir pats susitikimas su darbų autoriumi, kurio metu skulptorius įteikė kultūros namų meno vadovui armonikieriui Juozui Vasiliauskui savo darbo skulptūrą, simbolizuojančią armonininkų kapelą ir ... patį Juozą.

Autorės nuotraukos.