Ruduo ir Šlaitas...

2019 10 04

Ramunda Misiūnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Žemaitkiemio kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Kaip kiekvieną rudenį, klevams barstant rudeninių lapų auksą, norisi kažko gražaus, širdžiai mielo, savo. Kad ir negausiu būreliu paminėjome savojo poeto Vlado Šlaito gimtadienį. Susirinkę į biblioteką, poezijos mylėtojai apžiūrėjo poetui skirtą parodą „Poezijos princui atminti“.

Pakalbėjome apie poeto mamą Antaniną, apie mažąjį namelį, kuriame tiek daug tilpo, apie mamos ilgesį savo sūnui, apie jo tetą Nastutę. Apie poeto ilgesį gimtajam kraštui.

Prie kavos puodelio skaitėme Vlado Šlaito kūrybą ir kalbėjomės apie poeto likimą, kuris jį nubloškė taip toli. Vėliau tradiciškai aplankėme vienišojo poezijos princo atminimui skirtą kambarį senų klevų prieglobstyje rymančiame namelyje ir pažadėjome sau, kad kitais metais vėl susitiksime poezijos skaitymuose...

Autorės nuotraukos.