Apie Smetonišką skaityklą

2019 10 03

Daiva Misiukienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Lėno kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Užugirio Antano Smetonos dvaras gausiai lankomas turistų. 2018 metų pabaigoje Vlado Šlaito viešoji biblioteka  Užugirio dvare pradėjo įrenginėti Smetonišką skaityklą. Specialių istoriografijos darbų, skirtų A. Smetonos asmeninės bibliotekos istorijai, nėra. Tačiau spaudoje ne kartą buvo vaizduojamas bei pabrėžiamas itin artimas Prezidento ir knygos ryšys. Tikslinga pacituoti Aleksandro Merkelio (1907–1994) monografijos „Antanas Smetona“ (New York, 1964) vieną fragmentą, sukuriantį iškalbų prezidento knyginės aplinkos vaizdą. Antrajame aukšte buvo „prezidento kabinetas, kurio pasieniais stovėjo pilnos knygų spintos, didelis rašomasis stalas, taip pat apkrautas knygomis, žurnalais, laikraščiais, rankraščiais, asmenine korespondencija. Prie jo prezidentas daugiausia praleisdavo laiko“.

Knygas dovanoja vietos gyventojai, atvažiuojantys turistai, skaityklos lankytojai ir kolegės iš kitų bibliotekų. 124 vnt dovanojo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 76 – Gražina Gleiznienė, 52 – Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 11 – Marcelija Kolaitienė. Siesikų kaimo bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rima Vilčinskienė padovanojo graikų filosofo Platono knygą „Valstybė“, šią knygą dažnai skaitydavo Prezidentas Antanas Smetona.

Skaitykloje surinkta apie 500 knygų. Tai filosofijos ir psichologijos leidiniai, Lietuvos ir užsienio rašytojų grožinė literatūra, valstybės ir bažnyčios istorijos knygos, vadovėliai, etnografinė ir pažintinė literatūra, spaudiniai, susiję su buvusiu Lietuvos Tarybos Pirmininku, Lietuvos Valstybės Prezidentu Antanu Smetona, o smetonišką atmosferą skaitykloje sukuria nupirkti to laikmečio baldai.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki spalio 1 d. Smetonišką skaityklą aplankė 1481 lankytojas. Skaityklos lankytojai džiaugiasi, kad dovanotos knygelės pradeda naują gyvenimą, įprasmindamos Prezidento  atminimą.  Atkurti istorinį kontekstą to meto knygomis – puiki idėja. Taip skiepijamą pagarbą ne tik savo krašto istorijai, bet ir pačiai knygai įvardijo grupė mokytojų iš Vilniaus.

Lėno kaimo biblioteka kryptingai kuria smetonišką skaityklą, atitinkančią  Antano Smetonos, kaip  politinio ir visuomenės veikėjo, mokslininko, asmenybę.

Rugpjūčio – rugsėjo mėn. skaitykloje veikė dokumentų paroda „Prezidentas Antanas Smetona: kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“. Parodoje buvo pristatyti Prezidento išleisti bei kitų autorių publikuoti leidiniai apie jį. Čia buvo galima pamatyti 1903 – 2017 metais išleistas knygas, kurių dalis yra originalūs leidimai, dalis – perleisti vėliau. Tai yra leidiniai apie A. Smetonos darbinį bei asmeninį gyvenimą, juose atskleidžiamos tarpukario Lietuvos aktualijos.

Lėno kaimo bibliotekos lankytojams vasario – balandžio mėn. buvo pristatyta dokumentikos paroda „Antanas Smetona – signataras, prezidentas, tautininkas“, skirta Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams paminėti. Parodoje išdėstyti pagrindiniai šios iškilios asmenybės gyvenimo ir veiklos faktai, eksponuota nemažai fotografijų, kuriose Lietuvos Respublikos Prezidentas įamžintas dalyvaujantis įvairiuose renginiuose: tautos ir kariuomenės šventėse, keliaujantis po Lietuvą, bendraujantis su žmonėmis.