„Ieškojau laimės kitiems, o laimingas tapau pats“

2019 10 03

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Saulėtą rugsėjo 27-tą dieną  Dainavos biblioteka, minėdama dvi gražias progas – lietuvių literatūros klasiko, kunigo, visuomenės veikėjo, žmogaus,  labiau už viską mylėjusio  žmones, Lietuvą ir laisvę – Juozo Tumo Vaižganto metus ir Dainavos bibliotekos 50-tąjį gimtadienį, sukvietė dainaviškius, rajono bibliotekininkus bei visus knygos ir bibliotekos draugus į literatūrinį vidudienį „Ieškojau laimės kitiems,  o laimingas tapau pats“.

Renginyje svečiavosi literatas, muziejininkas, žurnalistas, poetas, ilgametis Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vadovas Alfas Pakėnas, teatro ir kino aktorė, poezijos skaitovė  Olita Dautartaitė, aktorius ir režisierius, skaitovas Petras Venslovas, Ukmergės kultūros centro Dainavos skyriaus meno vadovė Loreta Talutienė, moterų vokalinė grupė „Romantika“, Deltuvos seniūnijos seniūnas Gintaras Radzevičius.

Literatūrinį vidudienį pradėjo Alfas Pakėnas – mūsų žemietis, kilęs iš Trainių kaimo. Jau daug metų jis aktyviai domisi Vaižganto gyvenimu ir kūryba. Alfas papasakojo, kokia plati asmenybė, įvairus, įdomus rašytojas, neeilinis kunigas, politikas, žurnalistas, publicistas buvo Vaižgantas,  koks svarbus Vaižganto kūrybinis palikimas, pasidžiaugė, kad šį rugsėjį, minint 150-ąsias Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metines, prie Vytauto bažnyčios Kauno senamiestyje atidengtas jam skirtas bronzinis  ant suoliuko su šuneliu Kauku sėdinčio kunigo ir rašytojo paminklas, kurį sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras. Kaip sakė Alfas Pakėnas,   „Vaižgantas labai spalvingas, įdomus – ne stiklinė vandens, o visas ežeras“.

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė pasveikino Alfą Pakėną tapus 17-osios Vaižganto premijos laureatu, įteikė padėkos raštą už nuoširdų bendradarbiavimą su biblioteka.

Petras Venslovas ir Olita Dautartaitė – kiti brangūs svečiai, kurių labai laukėme. Į bibliotekos šventę jie atvažiavo su labai gražia dovana – parengė ir atvežė literatūrinį spektaklį „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“. Visi lyg užburti klausėsi aktorių. Nusikėlėme į Vaižganto Lietuvą, kartu su Vaižgantu aplankėme Paryžių, klausėmės jo kanarėlių čiulbėjimo, o bibliotekoje tuo metu buvo tokia pagarbi  tyla... Galėjai girdėti tik pro langą įskridusios rudeninės širšės keliamą triukšmą.

1969-ieji – Dainavos bibliotekos gimimo metai. Tais metais, pastačius miesto tipo daugiabučių namų Dainavos gyvenvietę, Ukmergės rajono kultūros skyriaus vedėjo įsakymu  buvo nuspręsta atidaryti biblioteką Dainavoje. Rugpjūčio 12 dieną biblioteka, turėdama 741  knygą, atvėrė duris skaitytojams. Pirmoji Dainavos biblioteka veikė vaikų darželio patalpose. Pirmoji bibliotekininkė – Regina Aukštuolytė, o pirmoji skaitytoja buvo vaikų darželio vedėja Vlada Keblienė. Nuo 1971 metų spalio bibliotekoje pradėjo dirbti Vlada Budinavičienė. Vėliau, ilgesnį ar trumpesnį laiką, bibliotekoje dirbo Ona Ragauskienė, Ona Ordavičienė, Roma Ordavičienė, Rasa Šatienė, o nuo 2006 metų – Lolia Gričininė.

Bibliotekos jubiliejaus proga čia surengta fotografijų paroda „Makrofotografija. Kitoks mus supantis pasaulis“. Parodos autorius – Arūnas Eismantas, dainaviškio Tomo Eismanto tėtis.  Arūnas gimė Anykščių rajone, gyvena Vilniuje, dirba bendrovės "RIMI Lietuva" prekybos centrų auditoriumi. Jis yra gamtos fotografas, fotomenininkas, makrofotografijų meistras, dalyvauja fotografijų parodose. Už fotomeno darbus ir edukacinę veiklą ne kartą apdovanotas įvairiomis padėkomis. Fotoaparatu įamžinti tuos, kurie elgiasi natūraliai ir niekada nepozuoja, – Arūno hobis.

Muzikinę dovaną bibliotekai dovanojo Ukmergės kultūros centro Dainavos skyriaus moterų vokalinė grupė „Romantika“, vadovaujama Loretos Talutienės. Gera buvo matyti šventėje tiek daug žmonių, kurie rado laiko pabūti kartu, pasidžiaugti kartu. Laikas prabėgo lyg akimirka.

Kaip sakė Deltuvos seniūnijos seniūnas Gintaras Radzevičius, smagu skaičiuoti bibliotekos metus, bet 50 metų bibliotekai – tai dar labai nedaug ir palinkėjo bibliotekai sulaukti  500 metų jubiliejaus. Tad su viltimi  žvelgsime į priekį ir tikėsimės, kad biblioteka gyvuos tol, kol gyvuos Dainava.

Dainavos biblioteka  dėkoja svečiams, rėmėjams, knygų mylėtojams, bibliotekos draugams, visiems, kurie buvote ir esate kartu – Jūs visi esate gražiausia, didžiausia ir vertingiausia dovana bibliotekai.

Kristinos Darulienės nuotraukos.