Dainavos krašto vietovardžiai: buvę, išlikę, nykstantys...

2019 07 31

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Dainavos gyvenvietė pastatyta 1965 – 1969 metais. Sovietiniais laikais tai buvo pirmoji respublikoje eksperimentinė miesto tipo gyvenvietė kaime, kuria  didžiavosi to laikmečio žemės ūkio reformų iniciatoriai. Dainava buvo  Leonpolio paukštininkystės tarybinio  ūkio centras. 1979 m. prie gyvenvietės buvo prijungti Algirdų ir Dimšiškių kaimai.

1996 metais savo ir motinos prisiminimus apie Dainavos kaimą papasakojo čia gyvenęs Algis Barauskas (gimęs 1930 m.). Prisiminimus užrašė Ona Ordavičienė, buvusi Dainavos bibliotekos bibliotekininkė.

Štai ištrauka iš užrašytų prisiminimų: „1965 metais prasidėjo Dainavos gyvenvietės statyba. Ši gyvenvietė buvo statoma Algirdų kaimo teritorijoje. Pradėjo kaip grybai po lietaus dygti daugiabučiai namai. Kaimo žmonės net nepajuto, kad čia keliasi baisus uraganas. Niekas nieko nežinojo ir nejautė savo tolimesnio likimo. Nebuvo kalbama ir susirinkimuose, kad reikės ne tik Dainavos kaimo gyventojams, bet ir aplinkinių kaimų žmonėms palikti savo namus ir persikelti į vadinamąjį rojaus kampelį. Ėjo po namus komisijos, įkainodavo žmonių pastatus, sodus, šulinius. Gyventojams buvo pranešta, kad iki 1969 metų pabaigos nė vieno pastato nebūtų ant žemės paviršiaus. Taip buvo nukelti Radžiūnų, Trainių, Dainavos, Pakalnės, Deglelių, Algirdų, Dimšiškių, Navikų, Baraučiznos ir Mikačių kaimai. Viso 184 sodybos. Sodybos buvo įkainotos labai maža kaina. Vietinių žmonių, norinčių gyventi Dainavos gyvenvietėje, atsirado labai mažai. Dauguma išvažinėjo į miestus, gretimus kolūkius. Į gyvenvietę privažiavo gyventi ne tik iš Ukmergės rajono, bet iš visos Lietuvos. Žmonėms, kuriems teko išsikelti iš savo namų, teko patirti baisesnį likimą, kaip trėmimas į Sibirą. O tie, kurie suorganizavo tą statybą, žmonių sunaikinimą, gavo pinigines premijas“.

Šiemet, minint Vietovardžių metus, Dainavos bibliotekoje surengta paroda „Dainavos krašto išlikę, nykstantys, išnykę vietų vardai“. Parodoje eksponuojama dokumentinė informacija apie Dainavos ir jos apylinkių, kaimų, supančių upelių, kalnų vardus. Tai – senoji Dainava, Algirdai, Baraučizna, Dovydiškiai, Dimšiškiai, Trainiai, Navikai, Mikačiai, upeliai Pavarklas ir Armona, Kukovaičio kalnas (Ročkalnis), Skerdimų (Majako) kalnas, panaikinti Sabališkio, Dieglelių, Raziūnų kaimai bei Gegužinės viensėdis. Paroda – puiki galimybė prisiminti užmirštus, o kai kam ir naujai atrasti mūsų Dainavos krašto vietų vardus.

Daugumą vietovių aplankė ir nufotografavo Lolita Gričinienė. Informacija apie panaikintus kaimus – iš Registrų centro Regia žemėlapio.

Autorės nuotraukos.