Lietuviškasis Homeras

2014 05 03

Rima Vilčinskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Siesikų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė


Paminėti lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos ,, Metai ‘‘ autoriaus, 300 – ąsias  gimimo metines susirinkome į miestelio kultūros namus kartu su bibliotekos skaitytojais, Siesikų gimnazijos pedagogais bei moksleiviais  ir „Bočių“ bendrijos sambūriu „Prie židinio“. Jo vadovė Zuzana Stunžėnienė ne tik skaitė paskaitą  apie poeto asmenybę, bet ir režisavo mažytį spektakliuką „Metų“ temomis, kuriame vaidino sambūrio dramos būrelio atlikėjai.

Žiūrovai negailėjo nuoširdžių plojimų atlikėjams už nuostabią, išraiškingą vaidybą, dainas, šokius ir „donelaitiškas“ vaišes su lašinukais ir „cibuliais“. Bibliotekoje veikė dokumentų paroda  „Kristijonui Donelaičiui – 300“. Svečius taip pat  pasveikino Siesikų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Gražina Savilionienė ir socialinė pedagogė  Edita Ciemnolonskienė.

Renginys buvo pradėtas ir užbaigtas  simboline bendra malda: „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės. Šalčių pramonės sugaištį pagavo, ir putodams sniegs į nieką pavirto...“

Biblioteka taip pat gavo dovanų - sambūrio "Prie židinio" vadovės Zuzanos Stunžėnienės poezijos rinkinį  „Po žaibo ženklu“.

Autorės nuotraukos.