Donelaitis subūrė našles į biblioteką

2014 04 04

Nijolė Vernickienė, Danguolė Gabinaitienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laumėnų ir Želvos kaimo padalinių vyresniosios bibliotekininkės

Minint lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, Želvos seniūnijos  bibliotekininkės sukvietė į vieną būrį Želvos bibliotekon seniūnijos našles. Laumėnų bibliotekininkė kartu su kolege iš Tolučių bibliotekos Jolanta Gelūnaite surengė rašytojo jubiliejui skirtą dokumentų parodą, pasakojančią apie K. Donelaičio gyvenimą, veiklą ir kūrybą, jo poemos „Metai“ reikšmę pasaulio literatūros šedevrų kontekste.

Didelis laiko tarpas skiria mus nuo lietuvių grožinės  literatūros pradininko Kristijono Donelaičio gimimo. Virtinės žiemų ir vasarų, pavasarių ir rudens saulių patekėjo ir nusileido, bet ir praėjus 300 metų, mes vis prisimename didį šio žmogaus talentą. Tikriausiai visi esame skaitę jo žymųjį kūrinį ,,Metai‘‘. Jei ir neperskaitėme poemos nuo pirmos iki paskutinės eilutės, tačiau puikiai žinome, kad saulelė vėl atkopdama budina svietą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokias... Todėl po žiemos visi išlendame iš gryčių ir puolame tvarkyti aplinką, kuoptis apie namus.

O tą dieną į renginį bibliotekoje rinkosi našlės. Šis gražus suėjimas jau tapo tradicija, gimusia dar tada, kai  Želvoje gyveno žinoma žolininkė Janina Danielienė, po to šią veiklą tęsė bibliotekininkė Danguolė Gabinaitienė ir buvusi bendruomenės pirmininkė Lina Mnkevičienė.

Neatsitiktinai šia proga minėjome ir Kristijono Donelaičio jubiliejų. Grįžęs po studijų dirbti į Tolminkiemio liuteronų parapiją, K. Donelaitis užsiėmė statybomis, mechanikos darbais, sodininkyste.  Čia jis pastatė naują mūrinę bažnyčią, mokyklą ir klebonų našlių namus, rekonstravo kleboniją.  K. Donelaitis rašė: ,,Praėjus keleriems metams po mano vedybų, pradėjau rūpintis našlių namais . Tuose pastorių našlių namuose mirė žmona Regina Olefant-Donelaitienė, Geldapės teisėjo dukra, Stalupėnų pradinės mokyklos vedėjo našlė, penkiolika metų pergyvenusi savo antrąjį vyrą“.

Todėl į Želvos biblioteką susirinkusioms našlėms ir papasakojome apie  apie Tolminkiemio kunigo veiklą, jo gerus darbus, pristatėme jam skirtą parodą. Susirinkusiuosius pasveikino Želvos seniūnijos seniūnas Kęstutis Mikalajūnas, pasidžiaugęs gražiu, tradicija tampančiu renginiu, aktyviais kultūros darbuotojais ir bendruomenės žmonėmis, kurie susibūrę gali nuveikti daug gerų, naudingų darbų, praturtinti rūpesčių kupiną savo kasdienybę.

Renginio metu savo kūrybos eilės skaitė Faustina Zareckaitė ir Luknė Šeferytė, koncertavo Želvos vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Vilmantas Driukas ir jo mokiniai Tomas ir Vilmantas Braškiai, Paulius Drobužas bei Aivaras Kalesnykas. Visus sužavėjo ir prajuokino poeto Sigito Parulskio eilės, kurias deklamavo P. Drobužas. Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Povylienė pakvietė prisiminti Anapilin iškeliavusių kraštiečių dainas, leisdama jų įrašus, visiems buvo malonu spėti, kas dainuoja...

Aktyviausiai bendruomenės gyvenime dalyvaujančios, daugiausia knygų bibliotekose skaitančios našlės – Laima Kanapenienė, Anelė Talutienė, Aldona Išorienė bei kitos apdovanojome padėkos raštais.

Jaukus pokalbis prie arbatos puodelio sušildė sielą, visi pritarė pasiūlymui rinktis ir kitą kartą, o mums, renginio organizatorėms, buvo džiugu, kad bibliotekoje tą kartą svečiams net kėdžių pritrūko – tiek daug jų susirinko...

Jolantos Gelūnaitės nuotraukos.