„Pamesti eilėraščiai“ Dainavoje

2014 03 25

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji biblioteininkė

Į Dainavos kultūros namus tą vakarą rinkosi poezijos ir muzikos gerbėjai. Čia viešintis poetas, fotomeni-ninkas, rajono savivaldybės kultūros tarybos pirmininkas, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, Kino ir foto klubo „Horizontas“ vadovas, rajono  literatų draugijos narys Albinas Kuliešis pristatė savo poezijos knygą „Pamesti eilėraščiai“. Tai antroji autoriaus poezijos knyga.

Visus susirinkusius į renginį pasitiko jauki žvakių šviesa, autoriaus fotopaveikslai, romantiška muzika.

Pasveikinti knygos autorių susirinko ir nemažas būrys poeto giminaičių, gyvenančių Dainavoje: krikšto mama, dėdė, tetos, pusbroliai ir pusseserės. Su džiaugsmo ašaromis akyse artimieji klausėsi poeto skaitomų eilių. Visus sugraudino pagal poeto eilėraštį „Mamai“, Česlovo Talačkos atliekama daina, Tomo Strimaičio smuiko melodija.

Tarsi žalumos pavasarį, sklidini meilės žmogui ir pasauliui, lydimi švelnia smuiko melodija, posmas po posmo, eilėraštis po eilėraščio liejosi žodžiai, paliesdami širdį, nuskaidrindami jausmus.

Gražus, jaukus, šiltas vakaras pribėrė į mūsų kasdienybę šviesos, vilties ir tikėjimo. Ačiū, Albinai, už šią didelę šventę sielai.


 Sonatos Gvozdaitės nuotraukos.