2019 04 24

Laimės žemė - namai

Žaneta Pakulnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji  bibliotekininkė

Kaip ir kasmet, balandžio 23–29 dienomis visose šalies bibliotekose vyksta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šių metų Lietuvos bibliotekų savaitės vienijanti tema „ATEIK – SUŽINOK IR IŠMOK“.

Skaityti daugiau...
2019 04 19

Pavasario poezija ir dainos

Pavasaris kaip ir muzika, meilė. Poezija išlaisvina žmogaus mintis, pažadina  jausmus. Pačiu gražiausiu metų laiku norisi ne tik kurti, bet ir savo kūrybą padovanoti kitiems. Dalios ir Pauliaus Geišų duetas ir jų atliekamos autorinės dainos III Antakalnio gyventojams ir atvykusiems svečiams suteikė ne ką mažiau džiaugsmo ir nuostabių akimirkų, nei atėjęs pavasaris.

Skaityti daugiau...
2019 04 19

Juozui Naujaliui – 150

Sakoma, savame krašte pranašu nebūsi, bet mes, lietuviai džiaugiamės turėdami lietuvių kompozitorių, kurie yra žinomi ir vertinami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai mūsų šalies meno, kultūros kūrėjai, todėl svarbu juos tinkamai įvertinti, pažinti. Ypač būtina skatinti jaunąją kartą, kad jie puoselėtų šalies kompozitorių kūrybą.

Skaityti daugiau...
2019 04 12

Vakarojo Šventupės ilgaamžiai

Genė Vaitkūnienė
Viešosios bibliotekos
Šventupės kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

„Mes nesenstam – Tik mintys subrendo,
Tik rikiuojam svajas atsargiai,
Tik iš lėto į praeitį skrenda
Ir vardai, ir veidai...“

Skaityti daugiau...
2019 04 12

Gandro simbolis Taujėnų heraldikoje

Gražina Žukauskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Taujėnų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Jau nuo seno gandras Lietuvoje vadinamas nacionaliniu paukščiu. Mies­tai ir mies­te­liai, ku­rių her­bus puo­šia gan­dro at­vaiz­das, yra su­si­bū­rę į Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­ją (ESCO). Jai  pri­klau­so ir Tau­jė­nų se­niū­ni­ja. Eu­ro­pos gan­drų mies­tų organiza­ci­jai šiuo me­tu pri­klau­so trys Lie­tu­vos se­niū­ni­jos – Ra­my­ga­la, Ne­ve­ro­nys ir Tau­jė­nai.

Skaityti daugiau...