2019 10 10

Mokytojau, padovanosiu tau rudens geltoną ir raudoną klevo lapą...

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Mielas mokytojau! Įsižiūrėk į vaiko akis – ten plaukia tavo laivai.Vėjas gainiojo nugeltusius lapus, pamažu krintančius, smagiai bėginėjančius šalnų pakasta pievele ir smėlėtais takais. Du kartus metuose mokykla pražysta gėlėmis ir šypsenomis. Rugsėjo pirmąją, kai mokiniai, mokytojai saulės nugairintais veidais skuba į mokyklas. Ir mokytojų dieną kai medžiai pasipuošia šiltomis rudens spalvomis. Tokia ir buvo ši diena.        

Skaityti daugiau...
2019 10 07

Su šypsena per gyvenimą

Žydrė Naraškevičė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Liaušių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Pirmąjį spalio penktadienį minima Tarptautinė šypsenos diena. Šia proga visus kvietėme daugiau šypsotis. Renginio dalyvius pasitikome devizu: „Šypsokitės, nes šypsena turi veidrodžio efektą, šypsaisi  tu, šypsosi tau“.

Skaityti daugiau...
2019 10 04

Ruduo ir Šlaitas...

Ramunda Misiūnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Žemaitkiemio kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Kaip kiekvieną rudenį, klevams barstant rudeninių lapų auksą, norisi kažko gražaus, širdžiai mielo, savo. Kad ir negausiu būreliu paminėjome savojo poeto Vlado Šlaito gimtadienį. Susirinkę į biblioteką, poezijos mylėtojai apžiūrėjo poetui skirtą parodą „Poezijos princui atminti“.

Skaityti daugiau...
2019 10 03

Apie Smetonišką skaityklą

Daiva Misiukienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Lėno kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Užugirio Antano Smetonos dvaras gausiai lankomas turistų. 2018 metų pabaigoje Vlado Šlaito viešoji biblioteka  Užugirio dvare pradėjo įrenginėti Smetonišką skaityklą. Specialių istoriografijos darbų, skirtų A. Smetonos asmeninės bibliotekos istorijai, nėra. Tačiau spaudoje ne kartą buvo vaizduojamas bei pabrėžiamas itin artimas Prezidento ir knygos ryšys. Tikslinga pacituoti Aleksandro Merkelio (1907–1994) monografijos „Antanas Smetona“ (New York, 1964) vieną fragmentą, sukuriantį iškalbų prezidento knyginės aplinkos vaizdą. Antrajame aukšte buvo „prezidento kabinetas, kurio pasieniais stovėjo pilnos knygų spintos, didelis rašomasis stalas, taip pat apkrautas knygomis, žurnalais, laikraščiais, rankraščiais, asmenine korespondencija. Prie jo prezidentas daugiausia praleisdavo laiko“.

Skaityti daugiau...
2019 10 03

„Ieškojau laimės kitiems, o laimingas tapau pats“

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Saulėtą rugsėjo 27-tą dieną  Dainavos biblioteka, minėdama dvi gražias progas – lietuvių literatūros klasiko, kunigo, visuomenės veikėjo, žmogaus,  labiau už viską mylėjusio  žmones, Lietuvą ir laisvę – Juozo Tumo Vaižganto metus ir Dainavos bibliotekos 50-tąjį gimtadienį, sukvietė dainaviškius, rajono bibliotekininkus bei visus knygos ir bibliotekos draugus į literatūrinį vidudienį „Ieškojau laimės kitiems,  o laimingas tapau pats“.

Skaityti daugiau...