Lapkričio mėnesio renginiai Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

2020 10 31

Akcija "Metų knygos rinkimai 2020".

Akcija "Atsakingas skaitytojas".

 

PARODOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Konferencijų salėje:

Vlado Šlaito laiškų paroda. 

Vaikų literatūros skyriuje:

Dokumentų paroda „Visai tikroviška ir labai fantastiška“ (magiško realizmo literatūra vaikams)

Vartotojų aptarnavimo skyriuje:

Spaudinių paroda - „Atėjau į literatūrą iš visai nehumanitarinės profesijos – vienui vienas, piktas ir smarkiai apsiskaitęs“ (Rašytojui Ričardui Gaveliui – 70).

Spaudinių paroda - „Alės Rūtos proza – iš ilgesio“ (Alei Rūtai (tikr. Elena Nakaitė-Arbačiauskienė) – JAV lietuvių visuomenės veikėjai, prozininkei, poetei - 105).

Šiaurės šalių skaitymai - „Pasaulio atradimai“.

Bibliografijos-kraštotyros skyriuje:

Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda „Daiktai nuo raštininko stalo“.

Spaudinių paroda „Grafai Kosakovskiai – politikos veikėjai, švietėjai, mecenatai“.

Paroda „Ukmergės modernizmo pastatai tarpukario laikotarpio spaudoje“.

 

Lapkričio mėnesio renginiai Vlado Šlaito viešosios bibliotekos struktūriniuose padaliniuose: