2017 05 29

Rudens laiškai

Liudžiūtė-Vasiliauskienė, Danguolė Marytė

Rudens laiškai : eilėraščiai / [piešiniai autorės]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017 (Valdo leidykla). - 146 p. : iliustr.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8174-27-4

2017 02 24

Taško A galimybių studija

Lukša, Andrius

Taško A galimybių studija. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 64 p.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8174-23-6

2017 02 24

Sinfonia Pastorale iš Lyduokių kaimo

Stiško, Anatolijus

Sinfonia Pastorale iš Lyduokių kaimo : nusipelniusio meno veikėjo dailininko Anatolijaus Stiško tapybos paveikslai. - [Ukmergė] : Valdo leidykla, 2006-2016. - 2 kn. : iliustr. ; 30 cm. - Virš. ir nugar. antr.: Sinfonia Pastorale. -  (Įr.)

2017 02 24

Lorelei 66+66: 66 meilės laiškai + 66 meilės eilėraščiai

Navakas, Kęstutis

Lorelei 66+66 : 66 meilės laiškai + 66 meilės eilėraščiai. – 2-oji papild. ir patais. laida. – Vilnius : Kitos knygos, 2017. – 160 p.. – ISBN 978-609-427-255-4

2016 12 05

Gitana

Česnaitis, Kęstutis

Gitana : romanas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2016. – 160 p.. – ISBN 978-609-420-525-5