2018 09 25

Aš atėjau iš vieversio giesmės

Lukša, Vincas

Aš atėjau iš vieversio giesmės : [eilėraščiai]. - 2018. – 176 p. : iliustr.

2018 03 28

Prie geležingojo upokšnio

Stimburytė-Jankeliūnienė, Leonora

Prie geležingojo upokšnio. - 2018. - 224. :iliustr.

2018 01 30

Neramus kraujas

Škarnulytė, Vilma

Neramus kraujas. - 2017. - 82 p. : iliustr.

2018 01 30

Širdies daina

Ladauskaitė, Stasė

Širdies daina : eilėraščiai / Stasė Ladauskaitė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 108 p.. - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-8174-35-9

2017 08 08

Miestas

Česnaitis, Kęstutis

Miestas : pjesės. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : LEU l-kla). - 123, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-471-063-6