Blaivybės keliu

2019 11 11

Čekauskas, Alfonsas

Blaivybės keliu : [apie Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą]. - Vilnius : Versmė, 2019 (Vilnius : Standartų sp.). - 202, [4] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8148-71-8 (įr.)