Eurazijos tautų mitai ir sakmės

2016 11 23

Eurazijos tautų mitai ir sakmės : tekstų rinkinys / parengė ir tekstus išvertė Bronislava Kerbelytė. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016. - 143, [1] p. ; 21 cm. - Virš. ir nugar. aut. nurodyta klaidingai: Bronislava Kerbelytė. - Bibliogr.: p. 142-143. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-467-215-6

Kraštietės parengtoje knygoje skelbiami į lietuvių kalbą išversti dešimties tautų mitai, kuriuose įvairiai ir vis dėlto panašiai aiškinama žemės, žmonių ir jų papročių kilmė, bei vienuolikos tautų mitologinės sakmės, kuriose vaizduojami analogiški žmonių santykiai su skirtingomis mitinėmis būtybėmis, pasakojama apie šamanus ir burtininkus.