2016 03 04

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės : atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / [sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2015-. - d. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Taip pat vartojama antr.: Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės. - ISBN 978-9955-03-945-7 (įr.)
D. 1. - 2015 (Kaunas : Naujasis lankas). - 473, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Turinyje aut.: Loreta Abraitienė, Vidas Abraitis, Vaclovas Aliulis, Bronius Antanaitis, Romualdas Baltrušis, Kęstutis Brilius, Jonas Bučinskas, Lina Budrevičiūtė-Lukšienė, Ona Agota Butkevičienė, Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, Petras Cidzikas, Jonas Čeponis, Gvidonas Dovidaitis, Petras Dumbliauskas, Algirdas Endriukaitis, Monika Gavėnaitė, Antanas Gražulis, Robertas Grigas, Gintautas Iešmantas, Eugenijus Ignatavičius, Faustas Jončys, Jonas Kauneckas, Nijolė Ona Klimavičiūtė-Lepeškienė, Elena Kučinskienė, Benius Lukšys, Giedrė Teresė Markelytė-Stanevičienė, Juozas Matulaitis, Petras Plumpa, Vytautas Prajara, Apolonija Purlienė, Vytautas Radžvilas, Reda Sopranaitė, Algirdas Sopranas, Virginija Sopranienė, Dalius Stancikas, Jadvyga Gema Stanelytė, Jonas Svarinskas, Gerarda Elena Šuliauskaitė, Sigitas Tamkevičius, Regina Teresiūtė, Celina Aldona Ona Umbrasaitė, Vitas Urbonas, Vytautas Vaičiūnas, Aldona Vilutienė, Zigmas Zinkevičius, Juozas Žemaitis, Kęstutis Žemaitis, Algimantas Žilinskas. - Bibliogr. išnašose. - Vardų r-klė: p. 461-470. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-03-946-4

2016 03 04

Duetas

Jakubavičienė, Ingrida

Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos. – Vilnius : Versus aureus, 2016. – 440 p., [1] iliustr. lap. : iliustr.. – Santr. angl.. – ISBN 978-9955-34-604-3

2012 08 15

Leidiniai apie Ukmergę

 

2015 metais išleistos knygos PDF failas, 308 KB

2014 metais išleistos knygos  PDF failas, 484 KB

2013 metais išleistos knygos PDF failas, 325.9 KB

2012 metais išleistos knygos PDF failas, 375.01 KB

2011 metais išleistos knygos PDF failas, 178.08 KB

2010 metais išleistos knygos PDF failas, 265.73 KB

2009 metais išleistos knygos PDF failas, 264.98 KB

2008 metais išleistos knygos PDF failas, 302.75 KB