Kovų už laisvę keliu į amžinybę

2019 06 05

Voverienė, Ona

Kovų už laisvę keliu į amžinybę : Lietuvos laisvės kovų atminimo ženklai Didžiosios Kovos apygardos (DKA) partizanų parke / Ona Voverienė, Aušra Jurevičiūtė ; atskirų straipsnių autoriai Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas, Andrius Tekorius. - Vilnius : Strategija plius, 2018 (Vilnius : Spauda). - 279, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm - Skiriama Lietuvos Respublikos 100-mečiui ir a. a. monsinjorui prelatui Alfonsui Svarinskui atminti. - Bibliogr. sk. gale. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-96027-1-4 (įr.)