Liaudies meistrė Regina Žvirblienė

2019 06 05

Žvirblienė, Regina

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė : mezginiai, skiautiniai : [katalogas] / [sudarytoja Elvyda Lazauskaitė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). - 111, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Tradicijos ir dabartis, ISSN 2351-728X ; 6). - Nugarėlės antr.: Regina Žvirblienė. - Dalis gretut. teksto liet., angl.. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-478-021-9