2016 10 19

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai (2005-2015)

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai (2005-2015). – [Ukmergė: Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 2016]. - 1 lankstinys (6 p.): iliustr.

2016 10 19

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos leidybinė veikla (2002-2016)

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos leidybinė veikla. – [Ukmergė: Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 2016]. - 1 lankstinys (6 p.): iliustr.

2012 06 05

“Aš esu žodžio tapytojas…”:

“Aš esu žodžio tapytojas…”:  kūrybinės jaunimo stovyklos dalyvių darbų katalogas. - Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka.  – Ukmergė: UAB „Valdo leidykla“, 2007. - 34 p.:  iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-712-22-0.

2012 06 05

Ten, kur Šventoji melsvą juostą pina

Ten, kur Šventoji melsvą juostą pina: Ukmergės rajono 1982-1993 m. "Poezijos pavasarėlių" laureatų kūrybos almanachas / [sudarė Vincas Lukša]. – Ukmergė:  Valdo leidykla, 2007 (Ukmergė:  Valdo l-kla). - 72 p.: iliustr. - Aut.: Algimantas Aimontas, Zita Bataitienė, Erminija Deviatnikovienė, Vida Grigaliūnaitė, Marija Kučinskienė, Vincas Lukša, Stasė Našlėnaitė-Imbrasienė, Regina Pakėnienė, Romas Raila, Zuzana Stunžėnienė, Antanas Šleikus, Janina Valiaugienė.

2012 06 05

Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė

Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Janina Baškauskienė. - Ukmergė: Valdo leidykla, 2007. - 46 p.: iliustr.