Mokamos paslaugos

2018 07 18

 

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) skaitytojo pažymėjimo išdavimas: 

suaugusiems (nuo 18 metų) - 1,74 EUR.

bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, žmonėms su negalia, pensininkams - 0,58 EUR.

socialiai remtiniems vaikams – nemokamai.

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) skaitytojo pažymėjimo pakeitimas - 0,58 EUR.

Dokumentų kopijavimas ir spausdinimas lazeriniu spausdintuvu:

A4 form. 1 psl. – 0,06 EUR.

A3 form. 1 psl. – 0,12 EUR.

Dokumentų su nuotraukomis kopijavimas ir spausdinimas lazeriniu spausdintuvu:

A4 form. 1 psl. - 0,12 EUR.

A3 form. 1 psl. - 0,23 EUR.

Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu:

A4 form. 1 psl. nevisiškai užpildytas (diagramos, grafikai ir kt.) – 0,29 EUR.

A4 form. 1 psl. visiškai užpildytas (nuotraukos, paveikslėliai ir kt.) - 0,87 EUR.

Dokumentų skenavimas A4 form. 1 psl.– 0,29 EUR.

Dokumentų išsiuntimas faksu Lietuvoje A4 form. 1 psl. - 0,29 EUR.

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (dokumentų parsiuntimo ir išsiuntimo paštu išlaidos) - pagal pašto paslaugų tarifus.

Už spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nurodytu laiku imamas 0,03 EUR; 0,10 Lt  mokestis už kiekvieną uždelstą dieną nuo kiekvieno negrąžinto spaudinio ar dokumento.

Salės nuoma:

        komerciniams renginiams 1 val. - 43,44 EUR.

        konferencijoms, seminarams, susitikimams 1 val. - 28,96 EUR.

        trumpalaikiams nekomerciniams renginiams 1 val. - 14,48 EUR.

Salės su demonstracine įranga nuoma:

        konferencijoms, seminarams, susitikimams - 30 Eur už 1 val.

        kitiems renginiams - 45 Eur už 1 val.

        trumpalaikiams (iki 3 val. trukmės) renginiams - 16 Eur už 1 val.

Kompiuterių klasės nuoma - 10 Eur už 1 val.

Bibliotekos veiklos pobūdį atitinkančių mokymų programų ir kursų rengimas pagal užsakymą - 3 Eur už akademinę valandą vienam lankytojui.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas - 30 Eur už 1 renginį.

Įmonių ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos pobūdį, reklama bibliotekos patalpose - 3 Eur už 1 parą už 1 kv. m. plotą

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto ir teikiamų gyventojams paslaugų kainų patvirtinimo

Dėl Ukmergės rajono savivaldybįs Tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 7-29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto ir teikiamų gyventojams paslaugų kainų patvirtinimo papildymo